Bình trang trí

 1. Mai bình cao 80cm Vuốt tay chạm nổi Ngũ sắc Ngọc diệp châu đắp nổi Công - Tri kỷ hữu

  Liên hệ
 2. Bảo bình S1 chạm nổi Ngũ sắc Dệt gấm thêu hoa Phúc Đức An Khang

  Liên hệ
 3. Mai bình đại Ngũ sắc Trân Châu Sen Cá

  Liên hệ
 4. Hồ lô S1 Lam Huế Ngũ sắc Trân Châu Cá vượt vũ môn

  Liên hệ
 5. Chóe 100 lít chạm nổi Lam Huế Ngũ Sắc Hồng Hạc

  Liên hệ
 6. Bảo bình S1 Ngũ sắc Tường vân Bách hoa vương linh chi

  Liên hệ
 7. Bảo bình S1 Ngũ sắc Rạn lưu ly Liên Hoa Cát Tường

  Liên hệ
 8. Bảo bình S1 Lam Huế Bách Long

  Liên hệ
 9. Bảo bình S1 chạm nổi Lam Huế Tùng hạc

  Liên hệ
 10. Bình cát tường tinh luyện Lam Huế lộc hạc đồng xuân

  Liên hệ
 11. Bình Thiên Kim tinh luyện S1 Lam Huế Ông Lộc

  Liên hệ