Showroom nhà cây Gốm sứ Cương Duyên, K28-29-30 Khu công nghiệp Bát Tràng - Xã Bát Tràng - Huyện Gia Lâm, Hà Nội, Vietnam

Phong cách nhiệt đới

Phong cách nhiệt đới

  • Thứ tự

Bình phong thủy cao 25cm Vuốt tay Ngũ sắc Trân Châu Cúc Trường Thọ Bình An

5.000.000₫

Bình phong thủy cao 25cm Vuốt tay Ngũ sắc Trân Châu Cúc Trường Thọ Bình An có chiều cao: 25cm, đường kính thân: 15cm, đường kính đáy: 8cm. Sản phẩm được nghệ nhân Phạm Duy Cương cùng các cộng sự chế tác thủ công hoàn toàn và được nung ở nhiệt độ khoảng 1300 độ C tạo độ bền cho sản phẩm và tính an toàn cho người sử dụng.

Xem nhanh

Vò múi Ngũ sắc Ngọc diệp châu Hoa sen

3.200.000₫

Vò múi Ngũ sắc Ngọc diệp châu Hoa sen có chiều cao: 28,5cm, đường kính thân: 21cm, đường kính đáy: 13,5cm, đường kính miệng: 13cm. Sản phẩm được nghệ nhân Phạm Duy Cương cùng các cộng sự chế tác thủ công hoàn toàn và được nung ở nhiệt độ khoảng 1300 độ C tạo độ bền cho sản phẩm và tính an toàn cho người sử dụng.

Xem nhanh

Bình hoa cao 22cm Vuốt tay Lam Huế Trân Châu cổ đồ

4.500.000₫

Bình hoa cao 22cm Vuốt tay Lam Huế Trân Châu Cổ đồ có chiều cao: 22cm, đường kính thân: 18cm, đường kính đáy: 12,5cm. Sản phẩm được nghệ nhân Phạm Duy Cương cùng các cộng sự chế tác thủ công hoàn toàn và được nung ở nhiệt độ khoảng 1300 độ C tạo độ bền cho sản phẩm và tính an toàn cho người sử dụng.

Xem nhanh

Vò cao 23cm Vuốt tay Chạm nổi Ngũ sắc Ngọc diệp châu Hoa cánh tiên

4.500.000₫

Vò cao 23cm Vuốt tay chạm nổi Ngũ sắc Ngọc diệp châu Hoa cánh tiên có chiều cao: 23cm, đường kính thân: 16cm, đường kính đáy: 9,5cm, đường kính miệng: 10cm. Sản phẩm được nghệ nhân Phạm Duy Cương cùng các cộng sự chế tác thủ công hoàn toàn và được nung ở nhiệt độ khoảng 1300 độ C tạo độ bền cho sản phẩm và tính an toàn cho người sử dụng.

Xem nhanh

Mai bình cao 35cm Vuốt tay Ngũ sắc Ngọc diệp châu hoa chuối cảnh

4.500.000₫

Mai bình cao 35cm Vuốt tay Ngũ sắc Ngọc diệp châu Hoa chuối cảnh có chiều cao: 35cm, đường kính thân: 19cm, đường kính đáy: 13cm, đường kính miệng: 10cm. Sản phẩm được nghệ nhân Phạm Duy Cương cùng các cộng sự chế tác thủ công hoàn toàn và được nung ở nhiệt độ khoảng 1300 độ C tạo độ bền cho sản phẩm và tính an toàn cho người sử dụng.

Xem nhanh

Mai bình cao 34cm Vuốt tay Ngũ sắc Trân châu Hoa lan ý đỏ

4.000.000₫

Mai bình cao 34cm Vuốt tay Ngũ sắc Trân Châu hoa lan ý đỏ có chiều cao: 26cm, đường kính thân: 15cm, đường kính đáy: 10cm, đường kính miệng: 10cm. Sản phẩm được nghệ nhân Phạm Duy Cương cùng các cộng sự chế tác thủ công hoàn toàn và được nung ở nhiệt độ khoảng 1300 độ C tạo độ bền cho sản phẩm và tính an toàn cho người sử dụng.

Xem nhanh

Mai bình H30 Vuốt tay Ngũ sắc Ngọc diệp châu Hoa chuối cảnh

3.800.000₫

 

Mai bình H30 Vuốt tay Ngũ sắc Ngọc diệp châu Hoa chuối cảnh có chiều cao: 30cm, đường kính thân: 16,5cm, đường kính miệng: 9cm, đường kính đáy: 10,5cm được vẽ tay thủ công 100% nung ở nhiệt độ trên 1300 độ C bảo đảm an toàn cho người sử dụng.

Xem nhanh

Mai bình cao 26cm Vuốt tay Ngũ sắc Trân châu Hoa cúc

4.000.000₫

Mai bình cao 26cm Vuốt tay Ngũ sắc Trân Châu hoa cúc có chiều cao: 26cm, đường kính thân: 15cm, đường kính đáy: 10cm, đường kính miệng: 10cm. Sản phẩm được nghệ nhân Phạm Duy Cương cùng các cộng sự chế tác thủ công hoàn toàn và được nung ở nhiệt độ khoảng 1300 độ C tạo độ bền cho sản phẩm và tính an toàn cho người sử dụng.

Xem nhanh

Lọ vai vuông Ngũ sắc Ngọc diệp châu Hoa Thiên Điểu

900.000₫

Lọ vai vuông Ngũ sắc Ngọc diệp châu Hoa Thiên Điểu có chiều cao: 25cm, đường kính thân: 18cm, đường kính đáy: 12cm. Sản phẩm được nghệ nhân Phạm Duy Cương cùng các cộng sự chế tác thủ công hoàn toàn và được nung ở nhiệt độ khoảng 1300 độ C tạo độ bền cho sản phẩm và tính an toàn cho người sử dụng.

Xem nhanh

Lọ H30 Vuốt tay Ngũ sắc Trân Châu chuồn chuồn

4.500.000₫

Lọ H30 Vuốt tay Ngũ sắc Trân Châu chuồn chuồn có chiều cao: 30cm, đường kính thân: 16cm, đường kính đáy: 9,5cm, đường kính miệng: 7,5cm được vẽ tay thủ công 100% nung ở nhiệt độ trên 1300 độ C bảo đảm an toàn cho người sử dụng.

Xem nhanh

Lọ H27 Vuốt tay Ngũ sắc Trân Châu hoa loa kèn

3.800.000₫

Lọ H27 Vuốt tay Ngũ sắc Trân Châu hoa loa kèn có chiều cao: 27cm, đường kính thân: 14,5cm, đường kính đáy: 9cm, đường kính miệng: 8cm được vẽ tay thủ công 100% nung ở nhiệt độ trên 1300 độ C bảo đảm an toàn cho người sử dụng.

Xem nhanh

Lọ cao 25cm Vuốt tay Trầm hương nghệ thuật

1.500.000₫

Lọ cao 25cm Vuốt tay Trầm hương nghệ thuật có chiều cao: 25cm, đường kính thân: 11cm, đường kính đáy: 8cm. Sản phẩm được nghệ nhân Phạm Duy Cương cùng các cộng sự chế tác thủ công hoàn toàn và được nung ở nhiệt độ khoảng 1300 độ C tạo độ bền cho sản phẩm và tính an toàn cho người sử dụng.

Xem nhanh

Hộp chè cao 22cm Vuốt tay chạm nổi Ngũ sắc Ngọc diệp châu Hoa cánh tiên

5.000.000₫

Hộp chè cao 22cm Vuốt tay chạm nổi Ngũ sắc Ngọc diệp châu Hoa cánh tiên có chiều cao: 22cm, đường kính thân: 13cm, đường kính đáy: 6cm. Sản phẩm được nghệ nhân Phạm Duy Cương cùng các cộng sự chế tác thủ công hoàn toàn và được nung ở nhiệt độ khoảng 1300 độ C tạo độ bền cho sản phẩm và tính an toàn cho người sử dụng.

Xem nhanh

Bình tụ khí S3 Tường vân Hoàng sa

2.500.000₫

Bình tụ khí S3 Tường vân Hoàng sa có chiều cao: 22cm, đường kính miệng: 8,5cm, đường kính thân: 21cm, đường kính đáy: 11cm. Sản phẩm được nghệ nhân Phạm Duy Cương cùng các cộng sự chế tác thủ công hoàn toàn và được nung ở nhiệt độ khoảng 1300 độ C tạo độ bền cho sản phẩm và tính an toàn cho người sử dụng.

Xem nhanh

Bình tụ khí S3 Diên vĩ

1.700.000₫

Kích thước và thông số kỹ thuật của sản phẩm Bình tụ khí S3 Diên vĩ có chiều cao: 20cm, đường kính miệng: 8,5cm, đường kính thân: 21cm, đường kính đáy: 11cm. Sản phẩm được nghệ nhân Phạm Duy Cương cùng các cộng sự chế tác thủ công hoàn toàn và được nung ở nhiệt độ khoảng 1300 độ C tạo độ bền cho sản phẩm và tính an toàn cho người sử dụng.

Xem nhanh
popup

Số lượng:

Tổng tiền: