Bình cắm hoa

Nhiều người cho rằng việc cắm hoa để trang trí nhà cửa hoặc thờ phượng tổ tiên là điều đơn giản....