Đặc trưng của gốm sứ Bát Tràng

Đặc trưng nhận biết gốm sứ Bát Tràng, căn cứ vào các đặc điểm chung về xương gốm, màu men, đề tài trang trí và đặc biệt là các dòng minh văn, ta có thể rút ra các đặc điểm cơ bản phân biệt đồ gốm Bát Tràng. 

Gốm sứ Trung Quốc, Gốm sứ Bát Tràng và Gốm Sứ Cương Duyên Bát Tràng

Bạn đang muốn mua một sản phẩm gốm sứ Bát Tràng cho mình nhưng không am hiểu về gốm sứ, bạn không thể nào phân biệt đâu là gốm sứ hàng thường, hàng chợ với gốm sứ cao cấp, đâu là Gốm sứ Bát Tràng và Gốm sứ Trung Quốc. Bài viết sau đây sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều đấy.