QUY TRÌNH CHẾ TÁC MAI BÌNH

Video các công đoạn chế tác Mai bình của xưởng gốm Cương Duyên. Mỗi sản phẩm chúng tôi làm ra đều là sự...