Sắc men thanh xuân

Ai cũng có những câu chuyện tuổi trẻ của riêng mình, trong mỗi câu chuyện ấy đều có...